طراحی داخلی

طراحی داخلی یکی از حیطه‌های دیگر فعالیت بنفشه همتی در عرصه‌ی دیزاین است. او از دوران دانشجویی و پیش از آن‌که فعالیت خود را در عرصه‌ی طراحی جواهر و مجسمه سازی آغاز کند ، نخستین فعالیت‌ حرفه‌ای خود را در طراحی مبلمان آغاز کرد، از دیگر فعالیت‌های او در این زمینه باید به نقش برجسته‌ی سالن اجتماعات دانشگاه گیلان و نمونه‌های متعدد طراحی داخلی منازل مسکونی ، اداری و تجاری اشاره کرد. او در نمونه‌های طراحی داخلی‌اش توجه خاصی به جزییات و اشیا دارد که متاثر از تحصیلات وی در عرصه‌ی طراحی صنعتی است. در این طراحی‌ها بر وجوه کاربردی و متناسب با ابعاد و اندازه‌های انسانی تاکید می‌شود. اشیا خودشان را بر فضا تحمیل نمی‌کنند و میان اشیا و فضای پیرامونی گونه‌ای تعامل برخوردارند. هریک از اشیا نیز مشخصه‌های خود را حفظ می‌کند.