مجسمه

مجسمه‌های بنفشه همتی در ادامه‌ی دیزاین وی هستند. او در این حجم‌ها از همان ویژگی‌هایی بهره می‌برد که در طراحی جواهراتش از آن‌ها بهره برده بود. مجسمه‌های او جواهرات بزرگ هستند. در تلقی رایج معمولا جواهرات را مجسمه‌های کوچک می‌نامند ، اما این تلقی به نوعی برتری مجسمه بر جواهر را یادآور می‌شود. همتی به عنوان یک دیزاینر _ آرتیست در آثار حجمی‌اش به دنبال نقد این رویکرد به جواهر است. او در مجسمه‌هایش ابعاد جواهرات را بزرگ کرده است و از همان هندسه‌ای استفاده می‌کند که در جواهراتش قابل مشاهده است. مجسمه‌های او نیز به «از آن خودسازی» هندسه و نقوش سنتی می‌پردازند و نگاه خاص وی به این هندسه و نقوش را منعکس می‌سازند. از این منظر تفاوت میان مجسمه‌ها و جواهرات وی فقط از حیث ابعاد و اندازه است.

آثار حجمی