نمایش 1–9 از 168 نتیجه

نمایش 9 24 36

انگشتر”مکعب خیال”از مجموعه سیاه مشقNo.01

۲۹,۲۴۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه با الهام از شعر های شعرای معاصر ایران طراحی شده که با طراحی خطوط ،سیاه قلم و در برخی با سنگ ترکیب شده است.

انگشتر “خیال” از مجموعه سیاه مشقNo.01

۲۰,۸۷۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه با الهام از شعر های شعرای معاصر ایران طراحی شده که با طراحی خطوط ،سیاه قلم و در برخی با سنگ ترکیب شده است.

انگشتر” اقاقیا” از مجموعه سیاه مشق

۱۷,۷۹۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه با الهام از شعر های شعرای معاصر ایران طراحی شده که با طراحی خطوط ،سیاه قلم و در برخی با سنگ ترکیب شده است.

انگشتر” ب” از مجموعه سیاه مشقNo.01

۱۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه با الهام از شعر های شعرای معاصر ایران طراحی شده که با طراحی خطوط ،سیاه قلم و در برخی با سنگ ترکیب شده است.

انگشتر “همیشه”از مجموعه نوسان

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در این مجموعه می خواستم جواهراتی طراحی کنم برای زن معاصر که مفهومی و چالش برانگیز باشند تا زیبایی و مفهوم را در کنار هم وارد زندگی روز مره آن ها کنم و از آن به عنوان عنصری ارتباطی بین پوشنده و جامعه استفاده کنم. اغلب پرتره های این مجموعه خود نگاره (سلف پرتره )هستند و بیانگر چهره زن در زمان ها و مکان های گوناگون به عنوان صاحب تن آویز است که صحبت از اختیار می کند. اگر زمانی جواهرات نگاه ها را به خود خیره می کرد و کارکرد صرفا آرایه ای برای زنان داشت امروز جواهرات این مجموعه به جای آن که .نقش اغواگر را ایفا کند، هویتی مستقل، جاودانه و سرکش را یاد آوری می کند

انگشتر “بیکران” اونیکس از مجموعه همیشه

۱۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه با ایده ی آشنایی زدایی از نقوش هندسی قدیمی ایرانی  طراحی شده ونقوش هندسی باز تعریف شده تا گذشته با نگاهی تازه تکرارشود.درواقع این قدرت تفاوت است که دراین آثار تکرار می شود.

آویز “کدام”از مجموعه همیشه

۲۳,۰۹۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه با ایده ی آشنایی زدایی از نقوش هندسی قدیمی ایرانی  طراحی شده ونقوش هندسی باز تعریف شده تا گذشته با نگاهی تازه تکرارشود.درواقع این قدرت تفاوت است که دراین آثار تکرار می شود.

آویز “کاربندی” از مجموعه همیشه

۱۸,۶۹۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه با ایده ی آشنایی زدایی از نقوش هندسی قدیمی ایرانی  طراحی شده ونقوش هندسی باز تعریف شده تا گذشته با نگاهی تازه تکرارشود.درواقع این قدرت تفاوت است که دراین آثار تکرار می شود.

گوشواره “بیکران “اونیکس از مجموعه همیشه

۲۰,۱۱۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه با ایده ی آشنایی زدایی از نقوش هندسی قدیمی ایرانی  طراحی شده ونقوش هندسی باز تعریف شده تا گذشته با نگاهی تازه تکرارشود.درواقع این قدرت تفاوت است که دراین آثار تکرار می شود.