نمایش 1–9 از 25 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستبند “جاسپر” از مجموعه سنگ ها

۶۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه جواهراتی که طراحی کرده ام براساس فرم سنگ ها شکل گرفته که تعدادی ازانها را پیش از این به نمایش گذاشته ام .رویکرد اصلی ام دراین مجموعه حداقل دخل و تصرف در فرم سنگ ها بوده.درواقع فرم و رنگ سنگ بوده که طراحی های این مجموعه را هدایت کرده

آویز دروزی آبی از مجموعه سنگ ها

۹,۹۷۰,۰۰۰ تومان
ین مجموعه جواهراتی که طراحی کرد ه ام بر اساس فرم سنگ ها شکل گرفته ، رویکرد اصلی ام در این مجموعه حد اقل دخل و تصرف در فرم سنگ ها بوده ، در واقع فرم و رنگ سنگ بوده که طراحی های این مجموعه را هدایت کرده

آویز دروزی سیاه از مجموعه سنگ ها

۸,۱۹۰,۰۰۰ تومان
ین مجموعه جواهراتی که طراحی کرد ه ام بر اساس فرم سنگ ها شکل گرفته ، رویکرد اصلی ام در این مجموعه حد اقل دخل و تصرف در فرم سنگ ها بوده ، در واقع فرم و رنگ سنگ بوده که طراحی های این مجموعه را هدایت کرده

انگشتر راف آمیتیس از محموعه سنگ ها

۱۰,۳۷۰,۰۰۰ تومان
ن مجموعه جواهراتی که طراحی کرد ه ام بر اساس فرم سنگ ها شکل گرفته ، رویکرد اصلی ام در این مجموعه حد اقل دخل و تصرف در فرم سنگ ها بوده ، در واقع فرم و رنگ سنگ بوده که طراحی های این مجموعه را هدایت کرده

انگشتر دروزی کوارتز blue از مجموعه سنگ ها

۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
ن مجموعه جواهراتی که طراحی کرد ه ام بر اساس فرم سنگ ها شکل گرفته ، رویکرد اصلی ام در این مجموعه حد اقل دخل و تصرف در فرم سنگ ها بوده ، در واقع فرم و رنگ سنگ بوده که طراحی های این مجموعه را هدایت کرده

انگشتر دروزی راف کوارتز از مجموعه سنگ هاNo.01

۱۹,۶۵۰,۰۰۰ تومان
ن مجموعه جواهراتی که طراحی کرد ه ام بر اساس فرم سنگ ها شکل گرفته ، رویکرد اصلی ام در این مجموعه حد اقل دخل و تصرف در فرم سنگ ها بوده ، در واقع فرم و رنگ سنگ بوده که طراحی های این مجموعه را هدایت کرده