نمایش 1–9 از 23 نتیجه

نمایش 9 24 36

آویز “پنجره” اونیکس از مجموعه فاصلهNo.03

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مجموعه فاصله نتیجه سفر به شهرهای مختلف ایران وعکاسی ازبناهای تاریخی است که هر شهر تبدیل به یک جواهر شده است ، استفاده از این المانهای تاریخی در طراحی این مجموعه صرفاً تجلیل ازاین بناها نبوده بلکه این درها وپنجره ها برای من مدخلی برای ورود و کم کردن فاصله هاست به همین دلیل اسم این مجموعه را فاصله گذاشتم .

آویز”آجرکاری”از مجموعه فاصلهNo.02

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
مجموعه فاصله نتیجه سفر به شهرهای مختلف ایران وعکاسی ازبناهای تاریخی است که هر شهر تبدیل به یک جواهر شده است ، استفاده از این المانهای تاریخی در طراحی این مجموعه صرفاً تجلیل ازاین بناها نبوده بلکه این درها وپنجره ها برای من مدخلی برای ورود و کم کردن فاصله هاست به همین دلیل اسم این مجموعه را فاصله گذاشتم .

آویز از مجموعه فاصلهNo.01

۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مجموعه فاصله نتیجه سفر به شهرهای مختلف ایران وعکاسی ازبناهای تاریخی است که هر شهر تبدیل به یک جواهر شده است ، استفاده از این المانهای تاریخی در طراحی این مجموعه صرفاً تجلیل ازاین بناها نبوده بلکه این درها وپنجره ها برای من مدخلی برای ورود و کم کردن فاصله هاست به همین دلیل اسم این مجموعه را فاصله گذاشتم .

آویز “پنجره”اونیکس از مجموعه فاصلهNo.01

۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
مجموعه فاصله نتیجه سفر به شهرهای مختلف ایران وعکاسی ازبناهای تاریخی است که هر شهر تبدیل به یک جواهر شده است ، استفاده از این المانهای تاریخی در طراحی این مجموعه صرفاً تجلیل ازاین بناها نبوده بلکه این درها وپنجره ها برای من مدخلی برای ورود و کم کردن فاصله هاست به همین دلیل اسم این مجموعه را فاصله گذاشتم .

آویز شمسه فیروزه آمریکایی از مجموعه فاصله

۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
مجموعه فاصله نتیجه سفر به شهرهای مختلف ایران وعکاسی ازبناهای تاریخی است که هر شهر تبدیل به یک جواهر شده است ، استفاده از این المانهای تاریخی در طراحی این مجموعه صرفاً تجلیل ازاین بناها نبوده بلکه این درها وپنجره ها برای من مدخلی برای ورود و کم کردن فاصله هاست به همین دلیل اسم این مجموعه را فاصله گذاشتم .

انگشتر”ارسی” با پلیت نقره از مجموعه فاصله – ۵۳

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مجموعه فاصله نتیجه سفر به شهرهای مختلف ایران وعکاسی ازبناهای تاریخی است که هر شهر تبدیل به یک جواهر شده است ، استفاده از این المانهای تاریخی در طراحی این مجموعه صرفاً تجلیل ازاین بناها نبوده بلکه این درها وپنجره ها برای من مدخلی برای ورود و کم کردن فاصله هاست به همین دلیل اسم این مجموعه را فاصله گذاشتم .

انگشتر”ارسی” با پلیت نقره از مجموعه فاصله – ۵۱.۵

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
مجموعه فاصله نتیجه سفر به شهرهای مختلف ایران وعکاسی ازبناهای تاریخی است که هر شهر تبدیل به یک جواهر شده است ، استفاده از این المانهای تاریخی در طراحی این مجموعه صرفاً تجلیل ازاین بناها نبوده بلکه این درها وپنجره ها برای من مدخلی برای ورود و کم کردن فاصله هاست به همین دلیل اسم این مجموعه را فاصله گذاشتم .

انگشتر”ارسی” با پلیت نقره از مجموعه فاصله

۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان
مجموعه فاصله نتیجه سفر به شهرهای مختلف ایران وعکاسی ازبناهای تاریخی است که هر شهر تبدیل به یک جواهر شده است ، استفاده از این المانهای تاریخی در طراحی این مجموعه صرفاً تجلیل ازاین بناها نبوده بلکه این درها وپنجره ها برای من مدخلی برای ورود و کم کردن فاصله هاست به همین دلیل اسم این مجموعه را فاصله گذاشتم .

آویز”پنجره و آسمان” از مجموعه فاصله

۲۶,۸۶۰,۰۰۰ تومان
مجموعه فاصله نتیجه سفر به شهرهای مختلف ایران وعکاسی ازبناهای تاریخی است که هر شهر تبدیل به یک جواهر شده است ، استفاده از این المانهای تاریخی در طراحی این مجموعه صرفاً تجلیل ازاین بناها نبوده بلکه این درها وپنجره ها برای من مدخلی برای ورود و کم کردن فاصله هاست به همین دلیل اسم این مجموعه را فاصله گذاشتم .