نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

آویز مردانه No.01

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جدید جواهراتی طراحی کرده ام که مدتی است دغدغه طراحی آن را داشتم ، مجموعه ای که به طور ویژه برای آقایان طراحی شود ، ولی فرصت انجام آن در این سالها پیش نیامده بود، در این مجموعه هم هندسه ها حضور دارند ولی هندسه اسلامی/ایرانی و یا باز تعریف آنها نیستند بلکه عاری از تداعی معنی و یا بار نوستالژیک هستند و برخی هم در شاخه اپ ارت (هنر دیدگانی)قرار میگیرند این مجموعه شامل آویز ˛ انگشتر ˛ دستبند و دکمه سر دست است.

انگشتر ” آپ آرت”

۴,۸۵۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جدید جواهراتی طراحی کرده ام که مدتی است دغدغه طراحی آن را داشتم ، مجموعه ای که به طور ویژه برای آقایان طراحی شود ، ولی فرصت انجام آن در این سالها پیش نیامده بود، در این مجموعه هم هندسه ها حضور دارند ولی هندسه اسلامی/ایرانی و یا باز تعریف آنها نیستند بلکه عاری از تداعی معنی و یا بار نوستالژیک هستند و برخی هم در شاخه اپ ارت (هنر دیدگانی)قرار میگیرند این مجموعه شامل آویز ˛ انگشتر ˛ دستبند و دکمه سر دست است.

دستبند از مجموعه هندسه نقوش

۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مجموعه جدید جواهراتی طراحی کرده ام که مدتی است دغدغه طراحی آن را داشتم ، مجموعه ای که به طور ویژه برای آقایان طراحی شود ، ولی فرصت انجام آن در این سالها پیش نیامده بود، در این مجموعه هم هندسه ها حضور دارند ولی هندسه اسلامی/ایرانی و یا باز تعریف آنها نیستند بلکه عاری از تداعی معنی و یا بار نوستالژیک هستند و برخی هم در شاخه اپ ارت (هنر دیدگانی)قرار میگیرند این مجموعه شامل آویز ˛ انگشتر ˛ دستبند و دکمه سر دست است.