نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

آویز “ریزش”از مجموعه مرز

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
گسترش خلاقیت در دیزاین ،الویت نگرش هنری من در این مجموعه بود، می خواستم از فضای گذشته فاصله بگیریم و فرم ها را از شکل همیشگی شان خارج کنم که در نهایت منجربه مجوعه ای شد که برایم مرزی بود  بین دو مجموعه فاصله و نوسان و به همین دلیل نام ان را مرز گذاشتم.  

انگشتر “میان” از مجموعه مرزNo.01

۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
گسترش خلاقیت در دیزاین ،الویت نگرش هنری من در این مجموعه بود، می خواستم از فضای گذشته فاصله بگیریم و فرم ها را از شکل همیشگی شان خارج کنم که در نهایت منجربه مجوعه ای شد که برایم مرزی بود  بین دو مجموعه فاصله و نوسان و به همین دلیل نام ان را مرز گذاشتم.

انگشتر “میان” از مجموعه مرز

۲۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
گسترش خلاقیت در دیزاین ،الویت نگرش هنری من در این مجموعه بود، می خواستم از فضای گذشته فاصله بگیریم و فرم ها را از شکل همیشگی شان خارج کنم که در نهایت منجربه مجوعه ای شد که برایم مرزی بود  بین دو مجموعه فاصله و نوسان و به همین دلیل نام ان را مرز گذاشتم.