نمایش دادن همه 2 نتیجه

نمایش 9 24 36

انگشتر “همیشه”از مجموعه نوسان

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
در این مجموعه می خواستم جواهراتی طراحی کنم برای زن معاصر که مفهومی و چالش برانگیز باشند تا زیبایی و مفهوم را در کنار هم وارد زندگی روز مره آن ها کنم و از آن به عنوان عنصری ارتباطی بین پوشنده و جامعه استفاده کنم. اغلب پرتره های این مجموعه خود نگاره (سلف پرتره )هستند و بیانگر چهره زن در زمان ها و مکان های گوناگون به عنوان صاحب تن آویز است که صحبت از اختیار می کند. اگر زمانی جواهرات نگاه ها را به خود خیره می کرد و کارکرد صرفا آرایه ای برای زنان داشت امروز جواهرات این مجموعه به جای آن که .نقش اغواگر را ایفا کند، هویتی مستقل، جاودانه و سرکش را یاد آوری می کند

دستبند “نقاب” از مجموعه نوسان

۱۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
در این مجموعه می خواستم جواهراتی طراحی کنم برای زن معاصر که مفهومی و چالش برانگیز باشند تا زیبایی و مفهوم را در کنار هم وارد زندگی روز مره آن ها کنم و از آن به عنوان عنصری ارتباطی بین پوشنده و جامعه استفاده کنم. اغلب پرتره های این مجموعه خود نگاره (سلف پرتره )هستند و بیانگر چهره زن در زمان ها و مکان های گوناگون به عنوان صاحب تن آویز است که صحبت از اختیار می کند. اگر زمانی جواهرات نگاه ها را به خود خیره می کرد و کارکرد صرفا آرایه ای برای زنان داشت امروز جواهرات این مجموعه به جای آن که .نقش اغواگر را ایفا کند، هویتی مستقل، جاودانه و سرکش را یاد آوری می کند