نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستبند اسموکی کوارتز از مجموعه هندسه نقوش

۸,۶۱۳,۵۰۰ تومان
این مجموعه با ایده ی آشنایی زدایی از نقوش هندسی قدیمی ایرانی  طراحی شده ونقوش هندسی باز تعریف شده تا گذشته با نگاهی تازه تکرارشود.درواقع این قدرت تفاوت است که دراین آثار تکرار می شود.

آویز “بیکران” با رابر از مجموعه هندسه نقوش

۱۶,۹۶۰,۰۰۰ تومان
در مجموعه هندسه‌ نقوش به ارائه مستقیم هندسه موجود در هنرهای سنتی پرداخته‌ام. کاربرد مستقیم هندسه همواره با این مشکل روبروست که اثر به صنایع دستی تقلیل پیدا کند و مانعی برای بیان و ارائه‌ خلاقانه هندسه باشد. در بسیاری از مجموعه‌های قبلی به از آن خودسازی نقوش هندسی پرداخته‌ام اما در این مجموعه دخل و تصرف من در هندسه حداقلی است. در این نمونه‌ها نشان داده‌ام که هندسه فقط جنبه تزیینی ندارد. اگر به هندسه نقوش فقط از این زاویه بنگریم، بخش مهمی از زبان و بیان آن را از دست داده‌ایم

انگشترلاجورد از مجموعه هندسه نقوش

۲۰,۲۲۰,۰۰۰ تومان
در مجموعه هندسه‌ نقوش به ارائه مستقیم هندسه موجود در هنرهای سنتی پرداخته‌ام. کاربرد مستقیم هندسه همواره با این مشکل روبروست که اثر به صنایع دستی تقلیل پیدا کند و مانعی برای بیان و ارائه‌ خلاقانه هندسه باشد. در بسیاری از مجموعه‌های قبلی به از آن خودسازی نقوش هندسی پرداخته‌ام اما در این مجموعه دخل و تصرف من در هندسه حداقلی است. در این نمونه‌ها نشان داده‌ام که هندسه فقط جنبه تزیینی ندارد. اگر به هندسه نقوش فقط از این زاویه بنگریم، بخش مهمی از زبان و بیان آن را از دست داده‌ایم

دکمه سردست از مجموعه هندسه نقوش

۱۷,۱۱۰,۰۰۰ تومان
در مجموعه هندسه‌ نقوش به ارائه مستقیم هندسه موجود در هنرهای سنتی پرداخته‌ام. کاربرد مستقیم هندسه همواره با این مشکل روبروست که اثر به صنایع دستی تقلیل پیدا کند و مانعی برای بیان و ارائه‌ خلاقانه هندسه باشد. در بسیاری از مجموعه‌های قبلی به از آن خودسازی نقوش هندسی پرداخته‌ام اما در این مجموعه دخل و تصرف من در هندسه حداقلی است. در این نمونه‌ها نشان داده‌ام که هندسه فقط جنبه تزیینی ندارد. اگر به هندسه نقوش فقط از این زاویه بنگریم، بخش مهمی از زبان و بیان آن را از دست داده‌ایم

انگشتر از مجموعه هندسه نقوشNo.03

۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان
در مجموعه هندسه‌ نقوش به ارائه مستقیم هندسه موجود در هنرهای سنتی پرداخته‌ام. کاربرد مستقیم هندسه همواره با این مشکل روبروست که اثر به صنایع دستی تقلیل پیدا کند و مانعی برای بیان و ارائه‌ خلاقانه هندسه باشد. در بسیاری از مجموعه‌های قبلی به از آن خودسازی نقوش هندسی پرداخته‌ام اما در این مجموعه دخل و تصرف من در هندسه حداقلی است. در این نمونه‌ها نشان داده‌ام که هندسه فقط جنبه تزیینی ندارد. اگر به هندسه نقوش فقط از این زاویه بنگریم، بخش مهمی از زبان و بیان آن را از دست داده‌ایم

انگشتر از مجموعه هندسه نقوشNo.04

۱۶,۹۳۰,۰۰۰ تومان
در مجموعه هندسه‌ نقوش به ارائه مستقیم هندسه موجود در هنرهای سنتی پرداخته‌ام. کاربرد مستقیم هندسه همواره با این مشکل روبروست که اثر به صنایع دستی تقلیل پیدا کند و مانعی برای بیان و ارائه‌ خلاقانه هندسه باشد. در بسیاری از مجموعه‌های قبلی به از آن خودسازی نقوش هندسی پرداخته‌ام اما در این مجموعه دخل و تصرف من در هندسه حداقلی است. در این نمونه‌ها نشان داده‌ام که هندسه فقط جنبه تزیینی ندارد. اگر به هندسه نقوش فقط از این زاویه بنگریم، بخش مهمی از زبان و بیان آن را از دست داده‌ایم