نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش 9 24 36

آویز از مجموعه کیمیاNo.02

۲,۰۳۱,۵۰۰ تومان
این مجموعه ترکیب طلاونقره است که ان هارابامقیاس کمتری ازطلادرنسبت بانقره ساخته ام.اسم این مجموعه رابدین خاطر کیمیا گذاشته ام که درسنت گذشته به ترکیب فلزات مختلف توجه داشت.یابه تعبیرحافظ  تاکیمیای عشق بیابی و زرشوی.

آویز از مجموعه کیمیاNo.01

۹۲۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه ترکیب طلاونقره است که ان هارابامقیاس کمتری ازطلادرنسبت بانقره ساخته ام.اسم این مجموعه رابدین خاطر کیمیا گذاشته ام که درسنت گذشته به ترکیب فلزات مختلف توجه داشت.یابه تعبیرحافظ  تاکیمیای عشق بیابی و زرشوی.

آویز از مجموعه کیمیا

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه ترکیب طلاونقره است که ان هارابامقیاس کمتری ازطلادرنسبت بانقره ساخته ام.اسم این مجموعه رابدین خاطر کیمیا گذاشته ام که درسنت گذشته به ترکیب فلزات مختلف توجه داشت.یابه تعبیرحافظ  تاکیمیای عشق بیابی و زرشوی.

دستبند کیمیا از مجموعه No.01

۳,۴۱۵,۵۰۰ تومان
این مجموعه ترکیب طلاونقره است که ان هارابامقیاس کمتری ازطلادرنسبت بانقره ساخته ام.اسم این مجموعه رابدین خاطر کیمیا گذاشته ام که درسنت گذشته به ترکیب فلزات مختلف توجه داشت.یابه تعبیرحافظ  تاکیمیای عشق بیابی و زرشوی

آویز از مجموعه کیمیا No.02

۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه ترکیب طلاونقره است که ان هارابامقیاس کمتری ازطلادرنسبت بانقره ساخته ام.اسم این مجموعه رابدین خاطر کیمیا گذاشته ام که درسنت گذشته به ترکیب فلزات مختلف توجه داشت.یابه تعبیرحافظ  تاکیمیای عشق بیابی و زرشوی.

انگشتر از مجموعه کیمیا

۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان
این مجموعه ترکیب طلا و نقره است که آن‌ها را با مقیاس کمتری از طلا در نسبت با نقره ساخته‌ام.