مقاله

ایران باستان

هر دیزاینر مؤلفی باید به تاریخ دیزاین هم توجه داشته باشد؛ چرا که دیزاین با تاریخ‌مندی همراه است. هر شیئ علاوه بر ویژگی‌های مریی و قابل مشاهده خود ، از مجموعه‌ای از ویژگی‌های نامرئی برخوردار است که تاریخ یکی از آن‌هاست. بنابراین دیزاین برآمده از فرهنگ دیداری و تاریخ است. از ابتدای طراحی جواهراتم همیشه به پیشینه‌ی جواهرات در فرهنگ ایران نظر داشته‌ام. به طور کلی جواهرات پیشینه‌ای به قدمت انسان هوشمند دارند. انسانی که به این فهم از بدن خود رسید که به تزیین بدنش بپردازد. نخستین جواهر تزیین ساده‌ای بود که با خال‌کوبی بدن شکل گرفت. در ایران پیشاتاریخی یعنی دوران قبل از اختراع خط با طیف گسترده‌ای از جواهرات مواجهیم که بعدا در دوران تاریخی این تلاش‌ها ادامه یافت. در این موارد جواهر فقط تزیین صرف بدن نبود، بلکه برآمده از جهان زیسته‌ی آن‌ها در عرصه‌های مختلف بود. در این جواهرات با نشانه‌هایی از آیین‌ها و اسطوره‌های ایرانی روبروییم. بدون شناخت فرهنگ ایران باستان فهمی از جواهراتشان حاصل نمی‌شود.
در آینده و به مرور به تحلیل نمونه‌هایی از این جواهرات می‌پردازم.
تمامی تصاویر مجموعه‌ای است از مفرغ‌های لرستان. کشف فلز مفرغ در هزاره سوم پیش از میلاد موجب شد که این فلز ارزان قیمت در اختیار اقشار تنگدست جامعه به عنوان جواهر قرار گیرد و همین اقشار موجب پیشرفت چشمگیر در هنر و صنعت جواهرسازی در ایران شدند

Ancient Iran Jewelry

Any designer as author shall pay attention to design history as well, as design is accompanied with historicity. In addition to visible and tangible features, all objects have a series of invisible features, and history is one of them. Therefore, design is the resultant of visual culture and history. I have always paid attention to jewelry history in Iranian culture since I commenced designing my jewelry. Generally speaking, jewelry is as old as human; i.e. a human being who reached a certain understanding of his/her body to start decorating it. The primitive jewelry was a simple decoration formed with body tattoo. In pre-historic Iran, i.e. the era prior to writing invention, we see a wide range of jewelry and such efforts continued during historic era. In such instances, jewelry was not only body decoration, but was also the result of the world their lived in a variety of fields. In such jewelry, we observe certain symbols of Iranian rituals and myths. Jewelry cannot be understood without learning about Ancient Iran culture. I will gradually analyze some samples of such jewelry in the coming future.


All images are from a collection of Lorestan bronze objects. Discovering bronze in third millennium B.C. made it available to the poorer classes of the society as jewelry, who made a significant role in advancement of the jewelry art and in industry in Iran.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *