مقاله

جهان بینی دیزاینر

دیزاین جهان ما را می‌سازد. معمولا دانشجویانم در کلاس‌های طراحی صنعتی از معنای این جمله می‌پرسند که ترم تحصیلی را با آن آغاز می‌کنم. دیزاینر چگونه می‌تواند به خلق یک جهان بپردازد؟ این یک پرسش کلیدی و حیاتی برای هر دیزاینر مولف است. هر یک از این دیزاینر‌ها فلسفه و جهان‌بینی مختص به خودشان را دارند و بر این اساس به خلق آثارشان می‌پردازند. مثلا کریم رشید به جای آن‌که در معرفی خودش از استراتژی‌های دیزاین بنویسد ، از فلسفه کریم رشید سخن می‌گوید. فلسفه دیزاینر همان جهان‌بینی او یا نحوه نگریستنش به جهان است. بدون این نگرش فقط به تقلید از جهان و طرح‌های موجود می‌پردازیم اما با جهان‌بینی به جای تقلید، به خلق یک جهان می‌پردازیم. طراحی‌های زاها حدید نمونه دیگری از این جهان‌بینی است. نگاه او به فرم و فضا در طراحی یک بنای معماری تا طراحی قاشق و چنگال این نحوه نگرش را نشان می‌دهد. این مثال‌ها بی‌شمارند و محدود به چند دیزاینر خاص نیست. دیزاین نه تنها جهان‌بینی دیزاینر را آشکار می‌کند، همچنین به مخاطبان خود کمک می‌کند که با جهان جدیدی رویارو شوند. مخاطبان دیزاین از این امکان برخوردارند که جنبه‌های تازه‌ای از زیستن در جهان را کشف کنند. دیزاین به فهم ما از فضا ، فرم ، مصرف ، بدن و بسیاری مفاهیم دیگر یاری می‌رساند. دیزاینر با طراحی خود می‌تواند نسبت به جهان علم ایجاد کند و در طرف مقابل ممکن است که مانع فهم جهان شود. تمامی این‌ها وابسته به جهان‌بینی دیزاینر است. اساسا بدون آن نمی‌توان از دیزاین سخن گفت.

Designing creates our world. Usually my students in industrial design classes ask the meaning of this sentence with which i start my semester. How can a designer create a world? This is a crucial question for any author designer. Each of these designers has their own philosophy and worldview and creates their works accordingly. For instance, Karim Rashid, instead of writing about design strategies in his portfolio , talks about Karim Rashid’s philosophy.The designer’s philosophy is his worldview or the way he observs at the world. Without this attitude, we only imitate the world and the existing designs, but with a worldview, we make a world. Zaha Hadid’s designs are another example of this worldview. Her vision of form and space in the design of an architectural structure to the design of kitchen objects displays this attitude. These examples are numerous and not limited to a few specific designers. Design not only reveals the designer’s worldview, but also helps its audience to face a new world.  Design audiences have the opportunity to discover new aspects of living in the world. Design helps us to understand space, form, consumption, body and many other concepts. The designer could create knowledge about the world with his design, and etc …, it may hinder the understanding of the world. It all depends upon the designer’s worldview. Principally, one could not talk about design without it.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *